SHAMANKA Regels

Regels

 1. Shamanka’s online shop, beschikbaar op het online adres Shamanka.nl wordt gerund door Magdalena Widzińska, die een bedrijf runt onder Shamanka, is opgenomen in De Kamer van Koophandel onder leiding van de minister die verantwoordelijk is voor het ministerie van Algemene Zaken. Economie, KvK – 71367071.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gericht aan consumenten en bevat de regels en procedures voor het sluiten van een overeenkomst voor verkoop op afstand met de consument via de shop.

§1. Definities

 1. Consument – een natuurlijke persoon die een contract aangaat met de Verkoper binnen de Shop, waarvan het item niet rechtstreeks gerelateerd is aan zijn zakelijke of professionele activiteit.
 2. Verkoper – een natuurlijke persoon die zaken doet onder het bedrijf Shamanka, opgenomen in het Centraal Register en Informatie over economische activiteiten onderhouden door de minister die verantwoordelijk is voor economische zaken. Economie, BTW (BTW) – NL780608148B01 , KvK-nummer – 71367071
 3. Klant – elke entiteit die aankopen doet via de Store.
 4. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan het afzonderlijke recht rechtsbevoegdheid verleent en in eigen naam een economische activiteit uitoefent die de Winkel gebruikt.
 5. Winkel – online winkel gerund door de verkoper op het internetadres Shamanka.nl
 6. Overeenkomst op afstand – een contract met de klant in het kader van een georganiseerd systeem op afstand (binnen de Shop), zonder de fysieke aanwezigheid van de partijen, met het exclusieve gebruik van een of meer middelen voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst.
 7. Algemene voorwaarden – deze winkelvoorwaarden.
 8. Bestelling – een opgave van de wil van de klant die wordt ingediend via het bestelformulier en die rechtstreeks gericht is op het sluiten van de verkoopovereenkomst van het product of de producten met de verkoper.
 9. Account – klantenaccount in de Store, het verzamelt gegevens van de klant en informatie over de bestellingen die door hem in de winkel zijn geplaatst.
 10. Registratieformulier – een formulier dat beschikbaar is in de Shop, zodat u een account kunt maken.
 11. Bestelformulier – een interactief formulier dat beschikbaar is in de Store waarmee u een bestelling kunt plaatsen, met name door producten toe te voegen aan het winkelwagentje en waarin de voorwaarden van de verkoopovereenkomst worden opgegeven, inclusief de wijze van levering en betaling.
 12. Winkelwagentje – een element van de Shop-software, waarin de producten die door de klant zijn geselecteerd voor aankoop zichtbaar zijn, en het is mogelijk om de bestelgegevens te bepalen en te wijzigen, met name de hoeveelheid producten.
 13. Product – een verplaatsbaar artikel/dienst beschikbaar in de Shop waarop de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper is gesloten.
 14. Verkoopovereenkomst – een contract voor de verkoop van het product dat is gesloten tussen de klant en de verkoper via de online winkel. De verkoopovereenkomst betekent ook – met betrekking tot de kenmerken van het product – een contract voor het verlenen van diensten en een contact voor specifieke arbeid.

§2. Neem contact op met de Shop

 1. Verkopersadres: 4264KG Veen, Veensesteeg 23 Nederland
 2. Het e-mailadres van de verkoper: shamankashop@gmail.com
 3. Telefoonnummer verkoper: 0031616989127
 4. Bankrekeningnummer van verkoper: NL72INGB0008312303
 5. U met de verkoper communiceren via de adressen en telefoonnummers in dit lid.
 6. De klant kan telefonisch communiceren met de verkoper van 9 – 18 uur

§3. Technische voorschriften

Als u de Shop wilt gebruiken, inclusief het bekijken van het assortiment van de shop en het bestellen van producten, hebt u bij voorkeur nodig:

 1. eindapparaat met internettoegang en webbrowser
 2. actief e-mailaccount
 3. cookies ingeschakeld.

§4. Levering

 1. De verkoper begint de uitvoering van de bestelling op het moment van betaling door de koper.
 2. De verzending van de goederen vindt plaats binnen 24 uur na aanvang van de bestelling.
 3. De bestelde goederen worden afgeleverd op het adres van de koper aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 4. De levering vindt plaats in Nederland.
 5. Levering gebeurt alleen op werkdagen.
 6. De verkoper verzendt op een van de volgende manieren, via:
  1. Post NL
 7. Samen met de goederen van de koper wordt het bewijs van verkoop van de goederen geleverd. Op verzoek van de koper zal de verkoper een factuur aan de koper leveren.
 8. De verkoper is verplicht om de koper goederen te verstrekken die vrij van gebreken zijn.

§5. Een winkelaccount maken

 1. Als u een winkelaccount wilt maken, moet u het registratieformulier invullen. Het is noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken: naam, adres van woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer
 2. Het aanmaken van een account in de Shop is gratis.
 3. Inloggen op het account gebeurt door het inlog- en wachtwoord in te voeren dat is vastgesteld in het registratieformulier.
 4. De Klant heeft de mogelijkheid om, zonder opgave van reden en zonder kosten, de Rekening te verwijderen door een passend verzoek naar de Verkoper te sturen, met name per e-mail of schriftelijk naar de in §3 vermelde adressen.

§6. Bestelregels

Om een bestelling te plaatsen:

 1. inloggen bij de Shop (optioneel),
 2. selecteer het product onder voorbehoud van de bestelling en klik vervolgens op de knop Winkelwagentje (of gelijkwaardig),
 3. inloggen of gebruik maken van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen zonder registratie,
 4. als de optie om een bestelling te plaatsen zonder registratie is geslecteerd – vul dan het bestelformulier in door de klant van de bestelling in te voeren en het adres waarnaar het product moet worden geleverd, selecteer het type verzending (de wijze van levering van het product), voer de factuurgegevens in, als deze anders zijn als de gegevens van de ontvanger,
 5. klik op de knop ‘Bestellen en betalen’/klik op ‘Bestellen en betalen’ en bevestig de bestelling door op de link te klikken die in de e-mail is verzonden.
 6. kies een van de beschikbare betaalmethoden en betaal de bestelling, afhankelijk van de wijze van betaling, binnen een bepaalde periode, onder voorbehoud van §8 lid 3.

§7. Leverings- en betaalmethoden aangeboden

 1. De klant kan de volgende methoden voor levering of afhaling van het bestelde product gebruiken:
  1. koerier
  2. Persoonlijke pick-up verkrijgbaar bij Veen, Veensesteeg 23
 2. De klant kan de volgende betaalmethoden gebruiken:
  1. Betaling bij levering
  2. Betaling per bankoverschrijving naar de rekening van de verkoper
  3. Elektronische betalingen
 3. Gedetailleerde informatie over leveringsmethoden en aanvaardbare betalingsmethoden vindt u op de website van de Winkel.

§8. Uitvoering van een verkoopcontract

 1. De sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant de bestelling door de klant heeft geplaatst via het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met § 7 van de verordeningen.
 2. Na het plaatsen van de bestelling bevestigt de verkoper onmiddellijk de ontvangst en accepteert tegelijkertijd de bestelling voor uitvoering. De bevestiging van ontvangst van de bestelling en de aanvaarding ervan voor de uitvoering geschiedt door de verkoper naar de Klant de juiste e-mail te sturen naar het e-mailadres van de klant dat tijdens de bestelling is verstrekt, dat ten minste de verklaringen van de verkoper bevat over de ontvangst van de bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering en bevestiging van de sluiting van de verkoopovereenkomst. Na ontvangst door de klant van de bovenstaande e-mail wordt een verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper gesloten.
 3. Als de klant kiest voor:
  1. betaling door bankoverschrijving, elektronische betalingen, de Klant is verplicht om een betaling te doen binnen 2 kalenderdagen na de datum van sluiting van de verkoopovereenkomst – anders wordt de bestelling geannuleerd.
  2. betaling in contanten op persoonlijke incasso van de zending, is de Klant verplicht om een betaling te doen na ontvangst van de zending binnen 2. dagen vanaf de datum van ontvangst van de informatie over de gereedheid van de zending voor afhaling.
 4. Als de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan persoonlijke afhaling, wordt het product door de verkoper verzonden binnen de in zijn beschrijving vermelde termijn (onder voorbehoud van paragraaf 5 van deze alinea), op de wijze die de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft gekozen.
  1. In het geval van het bestellen van producten met verschillende leveringsdata, is de leveringsdatum de langste opgegeven periode.
  2. In het geval van het bestellen van producten met verschillende leveringsdata, heeft de Klant de mogelijkheid om de levering van de producten in delen aan te vragen of om alle producten te laten leveren na het voltooien van de volledige bestelling.
 5. Het begin van de leveringsdatum van het product aan de klant telt als volgt:
  1. Als de klant kiest voor de wijze van betaling door bankoverschrijving, elektronische betalingen – vanaf de datum van opname van de bankrekening van de verkoper.
 6. Als de klant ervoor kiest het product persoonlijk af te halen, is het product binnen de in de productbeschrijving opgegeven termijn klaar voor afhaling door de klant. De klant wordt bovendien door de verkoper op de hoogte gebracht van het gereed zijn van het product om af te halen door een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de klant dat tijdens de bestelling wordt verstrekt.
 7. Bij het bestellen van producten met verschillende gereedheidsdata is de gereedheidsdatum de langst gegeven datum.
 8. Levering van het product aan de klant is in overweging genomen, tenzij anders bepaald in de verkoopovereenkomst. De kosten van levering van het product (inclusief transport, levering en portokosten) worden aan de Klant vermeld op de website van de Online Store op het tabblad “Verzendkosten” en tijdens het plaatsen van de bestelling, ook wanneer de Klant zijn wil tot binding aan de verkoopovereenkomst uitspreekt.
 9. Het persoonlijk afhalen van het product door de Klant is gratis.

§9. Klacht en garantie

 1. De verkoopovereenkomst heeft betrekking op de nieuwe producten.
 2. Zorg ervoor dat u ervoor zorgt dat u het product zorgvuldig koopt, omdat we geen terugbetalingen accepteren. De enige uitzondering is bij beschadiging,afgeleid) in dergelijke gevallen, neem foto’s en neem contact met mij op het e-mailadres: shamankashop@gmail.com
 3. Goederen die in het kader van de klachtenprocedure worden geretourneerd, moeten worden verzonden naar: Shamanka, Veensesteeg 23, 4264KG Veen.

§10. Persoonlijke gegevens in de Online Store

 1. De beheerder van de persoonlijke gegevens van klanten die via de Online Store zijn verzameld, is de verkoper.
 2. Persoonlijke gegevens van klanten die door de beheerder via de Online Store worden verzameld om te voldoen aan de verkoopovereenkomst, en als de Klant hiermee instemt – ook voor marketingdoeleinden.
 3. De ontvangers van persoonlijke gegevens van klanten van de Online Store kunnen:
  1. In het geval van een klant die de wijze van levering per post of koerier in de Online Store gebruikt, stelt de beheerder de verzamelde persoonsgegevens ter beschikking van de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die zendingen uitvoert namens de beheerder.
  2. In het geval van een klant die elektronische betalingen of een betaalkaart in de Online Store gebruikt, stelt de beheerder de verzamelde persoonsgegevens beschikbaar voor de klant, de geselecteerde entiteit die de bovenstaande betalingen in de online winkel verwerkt.
 4. De klant heeft het recht om zijn gegevens te openen en te corrigeren.
 5. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, hoewel het niet verstrekken van de persoonsgegevens die zijn vermeld in de verordeningen die nodig zijn voor de sluiting van de verkoopovereenkomst, leidt tot het onvermogen om deze overeenkomst te sluiten.

§11. Slotbepalingen

 1. Contracten die via de Online Shop worden gesloten, worden gesloten in het Pools en Engels
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verordeningen om belangrijke redenen die zijn: wijzigingen in de wet, wijzigingen in de betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden. De verkoper zal de klant ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte brengen van elke wijziging.
 3. De Verkoper is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor storingen, waaronder onderbrekingen in de werking van de Winkel, veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofde handelingen van derden of onverenigbaarheid van de Online Winkel met de technische infrastructuur van de Klant.
 4. Als u de voorraad van de winkel bekijkt, hoeft u geen account aan te maken. Het plaatsen van bestellingen door de Klant op producten in het assortiment van de Store is mogelijk, hetzij na het aanmaken van een account in overeenstemming met de bepalingen van §6 van de verordeningen of door het verstrekken van de nodige persoonlijke en adresgegevens die de uitvoering van de bestelling mogelijk maken zonder een account aan te maken. De prijzen die in de Winkel worden vermeld, zijn vermeld in Euro en zijn brutoprijzen (inclusief BTW).
 5. Het uiteindelijke (uiteindelijke) bedrag dat de Klant moet betalen, bestaat uit de prijs voor het Product en de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en postkosten), waarover de Klant tijdens de bestelling op de website van de Winkel wordt geïnformeerd, ook op het moment van het uiten van zijn wil om zich aan de verkoopovereenkomst te binden.
 6. Indien de aard van het voorwerp van de overeenkomst het niet mogelijk maakt om voor de voorafgaande berekening van het eindbedrag van de (eind)prijs redelijkerwijs te beoordelen, wordt in de productbeschrijving in de Winkel informatie verstrekt over de wijze waarop de prijs zal worden berekend, alsmede de kosten voor vervoer, levering, postdiensten en andere kosten.
 7. De verwerking door de verkoper van persoonsgegevens van de koper is gericht op de correcte uitvoering van bestellingen en levering van goederen.
 8. Met de uitdrukkelijke toestemming van de koper kan de verkoper zijn persoonlijke gegevens verwerken voor informatie- en marketingdoeleinden.